برنامه هنری 1400 مرحله سوم: ریشه ها، فرهنگ، و درمان اجتماعی/ایجاد تاب آوری

کمیته بهداشت کنگره ایرانیان کانادا (ICC) مفتخر است که فاز دیگری از برنامه هنری خود را با اشتیاق فراوان برگزار کند. از آنجایی که دو مرحله پیشین این برنامه با استقبال خوبی مواجه شد، کمیته بهداشت ICC در نظر دارد که مرحله بعدی این برنامه را راه اندازی کند. همانطور که قبلا تاکید کرده ایم، پروژه هنری ۱۴۰۰ در مورد سلامت روان است. به طور دقیق تر، این برنامه در باب استفاده از هنر و بیان هنری برای ایجاد تاب آوری عمومی و توانمند سازی جامعه در مواجهه با رویدادهای ناراحت کننده و گسترده ای مانند همه گیری کنونی است.

می دانیم که سنت ها و درک ریشه های فرهنگی احساس تعلق را در مردم زنده می کند. تأکید بر ریشه‌ها و یادآوری تعلق داشتن به چیزی بزرگتر از خودمان، در یک جامعه ایجاد نوعی همبستگی کرده، به ما به عنوان اعضای یک جامعه کمک می‌کند تا احساس نزدیکی بیشتری به هم داشته باشیم. تجربه ی ارزشگذاری ریشه‌های مشترکمان  به نوبه خود روحیه مقاومت جمعی ما را در مواجهه با مصائب به سطح بالاتری ارتقا میدهد. در اجرای این مرحله قصد داریم به کاوش در حوزه هنری آثاری باستانی بپردازیم. آثاری که حاوی یا بیانگر ارزشهای فرهنگی هستند، ارزشمندیهایی که  نمایش آنها آنگونه که گفتیم میتواند در سلامت روان جامعه نقش بازی کند.

پژوهشها متعددی نشان می‌دهد که جوامع مهاجر با جشن گرفتن میراث فرهنگی خود در قلب‌ها و در محیط جدیدشان نیرویی تازه گرفته و روحیه آنها تقویت می شود. در کانادا نیز که کشوری چندفرهنگی ست، سیاست عمومی مبتنی بر تشویق اعضای هر جامعه فرهنگی به پذیرش میراث و فرهنگ دیگر مهاجران است. به همین دلیل، در اجرای این مرحله از برنامه، کمیته تصمیم گرفته است نمایشگاه آنلاینی از هنرها و آثار هنری ایران و کانادا را در کنار هم با محوریت سفالگری راه اندازی کند. هدف ما نمایش متنوع میراث فرهنگی ایران و کانادا برای ایرانیان کانادایی ست به عنوان نمایشی از چندگانگی و غرور. با ایجاد یک نمایشگاه آنلاین، که در آن ریشه‌ها و فرهنگ‌های ما قابل تجلیل و گرامی داشت است، امیدواریم بتوانیم تجربه‌ بصری غنی و نشاط ‌آوری ایجاد کنیم.

تصمیم ما بر مبنای یافته‌های پژوهشی است که نشان می‌دهد اقلیت‌های نژادی و قومی، از جمله مهاجران، در معرض تبعیض‌های مختلف هستند. می دانیم که تبعیض به شدت بر سلامت روان افراد تأثیر می گذارد[i]. علاوه بر این، مطالعات نشان می‌دهد که اقلیت‌های نژادی و فرهنگی در کانادا، در این مورد مهاجران ایرانی، احتمالاً دسترسی کمتری به خدمات و مراقبت‌های رواندرمانی دارند[ii]. عدم دسترسی به خدمات رواندرمانی به علاوه مشکلی در جوامع فارغ از تبعیض نژادی نیز هست، اما این موضوع به ویژه برای جوامع مهاجر به دلیل افزایش شواهد نژادپرستی سیستماتیک شدیدتر است. به همین دلیل ICC در تلاش است تا به طور جدی تری بر مسئله سلامت روان جامعه تمرکز کند.

ما می خواهیم افراد را دور هم جمع کنیم تا تنش های آنها را کاهش دهیم و در طول اجرای برنامه ی خود در افراد احساس تعلق و اتحاد ایجاد کنیم. می‌خواهیم میراث فرهنگی ایران را در کنار میراث بومیان کانادا جشن بگیریم تا حسی از توانمندی جمعی ایجاد کنیم و نوعی حس پایداری تاریخی و فرهنگی پدید آوریم.

تاکید ما بر سفالگری به دو دلیل است: اول اینکه سفالگری با خاک و زمین ارتباطی تنگاتنگ دارد. سفالگری در ایران قدمتی هزاران ساله دارد و برای بومیان کانادا نیز خاک وزمین به عنوان یکی از عناصر مقدس که پیوندی نزدیک با محیط زیست دارد گرامی است. دلیل دوم این است که در سفالگری، هنرمند می‌تواند حس ریشه‌دار بودن و ثبات را در شرایطی بسیار پرتلاطم، مانند زمانه ای که شاهد آنیم، القا کند. التزام به سنت ها و تجربه میراث فرهنگی از نظر روانشناختی می تواند تجربه ای معنادار باشد. تجربه ای که در افراد می تواند احساس یگانگی و ارتباط ایجاد کند.


[i] McGuire, T. G., & Miranda, J. (2008, Mar-Apr). New evidence regarding racial and ethnic disparities in mental health: policy implications. Health affairs (Project Hope), 27(2), 393-403. https://doi.org/10.1377/hlthaff.27.2.393

[ii]https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/population-health/what-determines-health/social-determinants-inequities-black-canadians-snapshot.html